ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

Over de vereniging

De Vereniging Ons Amsterdam stelt zich ten doel de kennis over Amsterdam in de meest ruime zin te bevorderen. Dit doet zij door middel van lezingen en excursies waarin facetten van de rijke culturele geschiedenis van Amsterdam belicht worden. Kunst, cultuur en architectuur komen mede aan bod. Daarnaast heeft de vereniging interesse voor onderwerpen van algemene aard als de ontwikkeling van de stad nu en in de toekomst.

De Vereniging is opgericht in 1949 en heeft in 2018 circa 1440 leden.

De vereniging kent vier regio's op vier verschillende locaties, te weten Noord, Oost, Zuid en West. Elke regio organiseert gedurende het jaar lezingen en excursies. Daarnaast organiseert het Algemene Bestuur soms - in samenwerking met andere verenigingen - een excursie of een lezing die gratis toegankelijk is.

Een aparte activiteit is de Cursus die elk jaar opnieuw een groot aantal deelnemers trekt.

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit levert u belastingvoordeel op als u de vereniging extra wilt doneren of in uw testament wilt opnemen.

Voelt u zich aangetrokken tot deze actieve vereniging, word dan lid. Om de contributie hoeft u het niet te laten. Deze bedraagt € 10,00 per jaar en wordt geïnd via automatische incasso. Met het lidmaatschap heeft u toegang tot alle lezingen en, met bijbetaling, tot alle excursies van de vereniging.

U kunt ons ook doneren: Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer NL61RABO0313743517 t.n.v. Vereniging Ons Amsterdam te Amsterdam.

 

Algemeen Bestuur en regio's

Volg één van de links hieronder voor uitgebreide contactgegevens van het Algemeen Bestuur en de vier regios's.

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status.
Lees verder