ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status. 

Naam van de instelling:

Vereniging Ons Amsterdam.

Nummer inschrijving in het Handelsregister:

Dossiernummer: 40533180

Ex artikel 12a Handelsregisterwet 2007: RSIN nummer: 816607734

Contactgegevens:

secretaris@onsamsterdam.info
Albrecht Durerstraat 10, 1077 LZ Amsterdam,
Telefoon: 06-29015751

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

De Vereniging heeft ten doel: de bevordering van de kennis over en de bestudering van de historie en het cultureel erfgoed van de stad Amsterdam, alles in de ruimste zin.

Statutaire bestuurssamenstelling:

Voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Huidige Bestuurssamenstelling:
  • B. Kreber, voorzitter
  • J.M. Wilders, penningmeester
  • M. Cornelisse, secretaris
  • M.P.M. van Roode, lid
  • T. de Graaf, lid
  • Th. Kersten, lid

Niemand ontvangt een bezoldiging.

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018:

Jaarverslag 2019

Onder voorbehoud van goedkeuring Algemene Leden Vergadering te houden op 15 juni 2021.