ons amsterdam, vereniging voor kunst, cultuur en architectuur

ANBI

Sinds 2009 heeft de vereniging de status van een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel de ANBI-status. 

Naam van de instelling:

Vereniging Ons Amsterdam.

Nummer inschrijving in het Handelsregister:

Dossiernummer: 40533180

Ex artikel 12a Handelsregisterwet 2007: RSIN nummer: 816607734

Contactgegevens:

secretaris@onsamsterdam.info
Abrikozenhof 12, Almere
tel. no. 06-241 39 849

Doelstelling volgens de regelgeving van de instelling:

De Vereniging heeft ten doel: de bevordering van de kennis over en de bestudering van de historie en het cultureel erfgoed van de stad Amsterdam, alles in de ruimste zin.

Statutaire bestuurssamenstelling:

Voorzitter, secretaris, penningmeester en leden.

Huidige Bestuurssamenstelling:
  • K. Glimmerveen, secretaris
  • T. de Graaf, lid
  • Th. Kersten, voorzitter
  • M.P.M. van Roode, lid
  • J.M. Wilders, penningmeester

Niemand ontvangt een bezoldiging.

Jaarverslag 2015:

Download het jaarverslag van 2015

Balans en staat van baten en lasten 2015:

Download de jaarrekening voor 2015

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017:

Jaarverslag 2017